ЗВІТ

про проведення міжнародного семінару з експортного контролю за передачами технологій

(м. Київ, 24-25 квітня 2013 р.)

 

24 – 25 квітня 2013 року у м. Києві Міністерство енергетики Сполучених Штатів Америки, Аргоннська Національна Лабораторія спільно з Міністерством економічного розвитку та торгівлі України та Державною службою експортного контролю України провели міжнародний семінар з питань запровадження найкращого досвіду співробітництва між представниками промисловості та органів державної влади з метою удосконалення контролю над відповідністю експортним вимогам.

 Науково-технічний центр експорту та імпорту спеціальних технологій, техніки та матеріалів був відповідальним за організаційні питання.

 

У семінарі взяли участь 40 представників провідних промислових підприємств та наукових організацій. Органи державної влади були представлені на семінарі Міністерством закордонних справ України, Міністерством економічного розвитку та торгівлі України, Державною службою експортного контролю України. Іноземна делегація включала фахівців Міністерства Енергетики США, Аргоннської Національної Лабораторії, провідних промислових підприємств США, Шведського товариства з експортного контролю АВВ АВ Швеція, Центру інформації про контроль за стратегічною торгівлею CISTEC, Японія, посольства США в Києві (Джим Келлі і Олена Вороніна).

 

 

Основною метою семінару було ознайомлення фахівців підприємств та установ України, діяльність яких пов’язана зі сферою міжнародних передач контрольованих товарів, з метою підвищення обізнаності та дотримання вимог експортного контролю з кращими практиками для поліпшення співробітництва і зміцнення зв’язків між представниками промисловості та органів державної влади. 

 

Привітальні виступи:

Суботін К.В., представник Міністерства закордонних справ України,  вказав на найбільш цікаві питання порядку денного, серед яких запровадження найкращого досвіду, в тому числі іноземного, співробітництва між представниками промисловості та органів державної влади, що має максимально сприяти вітчизняним виробникам у здійсненні ними законної зовнішньоекономічної діяльності.

 

 

 

 

Джим Келлі, посольство США в Україні, відзначив, що даний захід є частиною програми з експортного контролю ЗМЗ між  Міністерством енергетики США та урядом України, яка здійснюється Аргоннською національною лабораторією.

Шевчук С.П., представник Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, наголосив, що завданням семінару є зміцнення зв’язків між приватним сектором економіки та Урядом України.

Ешлі Фулленвайдер, представник Аргоннської національної лабораторії, США, відзначила, що семінар проводиться в рамках міжнародної програми нерозповсюдження та експортного контролю з метою підвищення обізнаності та дотримання вимог експортного контролю.

Олександр Сівер, директор НТЦ, розкрив мету та цілі семінару, проінформував учасників щодо спонсорів заходу та висловив подяку американським колегам за багаторічну допомогу в організації та проведенні навчальних заходів та конференцій з питань нерозповсюдження та експортного контролю.

 

Представник Міністерства економічного розвитку та торгівлі України  Шевчук Сергій Петрович повідомив, що згідно зі схемою організації та взаємодії центральних органів виконавчої влади діяльність Державної служби експортного контролю України спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра економічного розвитку і торгівлі України. Шевчук С.П. наголосив у своєму виступі, що одним із основних завдань Мінекономрозвитку України є формування державної політики, зокрема, з питань експортного контролю, а також забезпечення нормативно-правового регулювання у цій сфері. Одним із основних завдань Державної служби експортного контролю України є реалізація державної політики у сфері державного експортного контролю. З метою удосконалення нормативно-правової бази у сфері державного експортного контролю було здійснено наступні заходи:

-         приведення постанов Кабінету Міністрів України з питань державного експортного контролю у відповідність до змін у чинному законодавстві України;

-         внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України, передбаченими національними планами дій на 2011-2012 роки щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» з метою спрощення дозвільних процедур та усунення адміністративних перешкод у зовнішньоекономічній діяльності українських експортерів-суб’єктів;

-         приведення національних списків товарів, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю, у відповідність з контрольними списками товарів, прийнятими в рамках міжнародних режимів експортного контролю, та розробка пропозицій, щодо підвищення ефективності взаємодії центральних органів виконавчої влади, відповідальних за виконання  зобов’язань, що випливають із членства України в міжнародних режимах експортного контролю.

Наприкінці свого виступу Шевчуком С.П. був представлений «План діяльності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з підготовки проектів регуляторних актів у 2013році», а саме, у сфері державного експортного контролю.

 

Голова Громадської ради при Держекспортконтролі України Гришуткін О.М. ознайомив учасників семінару з роботою Громадської ради при Держекспортконтролі, яка є колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, що забезпечує участь громадян в управлінні державними органами у галузі експортного контролю, здійснює громадський контроль за діяльністю органів виконавчої влади у цій галузі та сприяє врахуванню громадської думки під час формування та реалізації державної політики експортного контролю, має можливість почути та врахувати у своїй роботі думку громадськості з підприємств промисловості та інших сфер суспільного життя, тобто сприяє забезпеченню партнерства між державними органами та промисловістю. Основними завданнями Громадської ради є: сприяння врахуванню думки фахівців підприємств під час формування та реалізації державної політики у галузі експортного контролю; залучення фахівців підприємств до проведення громадської експертизи проектів нормативно-правових актів, у тому числі проведення антикорупційної експертизи актів; подання до Держекспортконтролю пропозицій громадських організацій щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення; здійснення громадського контролю за врахуванням пропозицій та зауважень громадськості; здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади. На засідання Громадської ради, що проводяться регулярно та відкрито можуть залучатися представники Держекспортконтролю та інших організацій. Експерті групи Громадської ради мають два напрями - громадської експертизи проектів нормативно-правових актів та громадського контролю діяльності Держекспортконтролю (за винятком надання дозвільних документів).

Гришуткін О.М. наголосив, що важливим пріоритетом в роботі Громадської ради є сприяння промисловості у врахуванні громадської думки підчас прийняття рішень Держекспортконтролем; аналіз, узагальнення та доведення до  Держекспортконтролю думки громадських організацій промисловості, що діють у системі експортного контролю; залучення фахівців підприємств промисловості до експертизи проектів нормативно-правових актів у галузі експортного контролю; врахування думки громадських організацій промисловості під час подання до Держекспортконтролю пропозицій щодо нормативно-правових актів; врахування пропозицій та зауважень громадських організацій промисловості  під час здійснення громадського контролю органів виконавчої влади.

 

 

Заступник директора з питань експортного контролю Державного підприємства Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря-Машпроект» Воробйов В.Д. у своєму виступі висвітлив погляд представників промисловості на співробітництво «держава-промисловість» і запропонував розглянути можливість організації навчання (підготовки-перепідготовки) фахівців підприємств та проведення семінару для керівництва підприємств з питань експортного контролю, приділити більше уваги зворотному зв’язку громадськості від державних установ, приділити увагу спрощенню дозвільних процедур та усуненню адміністративних перешкод у зовнішньоекономічній діяльності українських суб’єктів здійснення міжнародних передач, організації простого та логічного пошуку необхідних документів та відповідей щодо експортного контролю на сайті служби Держекспортконтролю.

 

 

Директор з питань інформації та зв’язків з громадськістю Асоціації «Український ядерний форум» Кошарна О.П. розповіла про моделі співробітництва «держава-промисловість» виходячи з досвіду ядерної галузі. Асоціація УЯФ прагне сприяти розширенню використання ядерної енергії в мирних цілях і тому представляє інтереси українського атомно-енергетичного комплексу в органах державної влади України, структурах Європейського Союзу та інших міжнародних організацій для подальшого розвитку галузі та інформування громадськості щодо подій в ядерній галузі.

Як вважає Кошарна О.П., важливими факторами для ефективного  інформування та взаємодії держави і промисловості є:

-         відкритість та прозорість державних органів, тобто надання в повному об’ємі інформації щодо своєї діяльності (за виключенням таємної інформації), проведення роз’яснювальної роботи щодо доцільності розробки проектів нормативно-правових атів;

-         взаємна відповідальність – розуміння органами виконавчої влади і представниками промисловості спільної відповідальності за рівень їх взаємодії;

-         розробка та впровадження ефективного механізму налагодження взаємодії державних органів та структур, що представляють промисловість;

-         сприяння висвітленню в засобах масової інформації проектів ефективного співробітництва органів держаної влади із структурами, що представляють промисловість, а саме, направляти письмові зауваження по конкретному рішенню, законодавчо-нормативному акту, тощо; участь у відкритих обговореннях рішень та законодавчо-нормативних проектів; участь у громадських радах, робочих групах та засіданнях комітетів органів виконавчої влади.

 

 

Кондратов С.І. (Національний інститут стратегічних досліджень) поділився досвідом роботи  Міжвідомчої експертної робоча групи (МЕРГ) з питань протидії загрозам розповсюдження зброї та матеріалів масового знищення, а також пов’язаних з ними терористичних загроз і захисту критично важливої для забезпечення життєдіяльності держави інфраструктури.

Місія МЕРГ сприяти дискусіям експертів, обміну відкритою інформацією між державними органами, науковими і дослідними установами, виробничими компаніями, НУО тощо, які залучені до діяльності у сфері, віднесеної до компетенції МЕРГ (запрошення були направлені у 25 адрес). Є свої переваги у форматі роботи МЕРГ, а саме, гнучкість у виборі тем, формату і часу проведення засідань, можливість для оперативного реагування на події; порівняно низький процент  незацікавлених учасників; широкі можливості для неформального спілкування все це може служити як приклад спроби самоорганізації експертного співтовариства, як аналогія з «ініціативами, започатковані промисловістю».

Наприкінці Кондратов С.І виділів важливі фактори для ефективної діяльності експертної групи це – усвідомлення державними органами потреби у контактах з експертними групами, наявність певного статусу (при асоціації/організації…); оптимальний формат діяльності; забезпечення необхідними ресурсами; висвітлення роботи у спеціалізованих ЗМІ.

 

 

Заступник Голови Держекспортконтролю Полянський В.В., зробив короткий історичний огляд становлення національної системи експортного контролю в Україні, розповів про основи організації здійснення експортного контролю, проаналізував історичні етапи розвитку українського законодавства та звернув особливу увагу на взаємодію органів державної влади в галузі експортного контролю. Наголосив на тому, що система експортного контролю України є не менш ефективною, ніж в інших країнах. Вона забезпечує неухильне дотримання нашою державою своїх міжнародних зобов’язань, які випливають із членства України в ООН, ОБСЄ та участі у всіх режимах нерозповсюдження. А також ця система є не лише обмежувальною, а і такою, яка максимально сприяє вітчизняним виробникам у здійсненні ними законної зовнішньоекономічної діяльності.

 На завершення Віктор Полянський висловив сподівання, що обмін досвідом у ході семінару надасть позитивного імпульсу для вирішення завдання щодо подальшого вдосконалення взаємодії Державної служби експортного контролю України з іншими державними органами, громадськістю та підприємствами.

 

 

Голова Шведського товариства з експортного контролю, Єльза Астром, ознайомила з історією створення, структурою, діяльністю Шведського товариства з експортного контролю. Коли в  Швеції необхідно було підготувати закон про експортний контроль, вирішили  здійснити цей процес за допомогою обговорення зі шведськими експортерами. В  1991році вийшов перший шведський закон про експортний контроль шведської продукції подвійного призначення. Подальший розвиток країни, розширення та зміцнення міжнародних зв’язків, неухильне дотримання міжнародних зобов’язань, які випливають із участі у всіх режимах нерозповсюдження показало необхідність в підготовці кваліфікованих фахівців з питань експортного контролю, що в свою чергу сприяло створенню в 1994 році за ініціативи працівників шведських експортних галузей Шведського товариства з експортного контролю. Ця унікальна неурядова і некомерційна організація, що має широке представництво експортерів, допомагає підприємствам готувати фахівців з експортного контролю, які завдяки ґрунтовним знанням та розумінню законодавчо-нормативної бази допомагають підприємствам уникати штрафів та інших проблем з міжнародними передачами товарів, що підлягають експортному контролю. На даний час співпраця з даним товариством рекомендована шведськими органами влади і в товаристві нараховується вже 186 членів-підприємств.

 

Хісаші  Ріко, представник Центру інформації про контроль за стратегічною торгівлею (CISTEC), Японія, ознайомив з досвідом роботи зазначеного Центру. Він повідомив, що це «Єдина» некомерційна, неурядова організація, яка спеціалізується на питаннях експортного контролю в Японії і заснована в 1989 році, має за головну мету домагатись раціональності та ефективності, слугувати каналом сполучення між галузями економіки, урядом і науковими колами для «надійного експортного контролю» та має станом на січень 2013 року 405 компаній - асоційованих членів, це більшість основних компаній-експортерів та основні науково-дослідні інститути Японії. Діяльність Центру складає: дослідження останніх тенденцій у сфері продукції і технологій/дослідження  конкретного питання в конкретній країні; аналіз результатів досліджень, публікація книг, статей у журналі CISTEC, рекомендації уряду; послуги для галузей економіки, а саме: індивідуальні консультаційні послуги з питань програми внутрішнього контролю, класифікації товарів, семінари та тренінги, програма сертифікації CISTEC, служба допомоги з класифікації.

Програма сертифікації «Контроль за стратегічною торгівлею (КСТ)» це  єдина сертифікація знань і навичок з КСТ, хороша мотивація породити ентузіазм і мету досягти кваліфікації та обізнаності як всередині, так і за межами компанії.

Служба допомоги з класифікації. CISTEC створив «сприятливу можливість» для провідних експертів з дотримання експортних правил випробувати себе у ролі викладачів спочатку університетів та науково-дослідних інститутів, а зараз і приватних компаній та Служби допомоги з класифікації.

Надання інформації. Служба баз даних в режимі он-лайн, закони і постанови, зведений перелік довідкової інформації про організації, новини,   семінари, діяльність комітетів тощо.

Публікації - журнал CISTEC (також публікується в електронному вигляді), таблиці параметрів товарів тощо (також доступні в електронному форматі), посібники щодо законів і постанов, посібники щодо класифікації товарів, індекс термінів та термінологій.

Служба веб-порталу - веб-семінар, електронне навчання, куточок запитань і відповідей, інтернет-магазин, веб-сайт для членів спільноти.

Служба баз даних (платна) - зведений перелік довідкової інформації про організації, таблиця параметрів для класифікації товарів, японські закони і постанови щодо експортного контролю.

Наприкінці Хісаші Ріко розповів про міжнародне співробітництво Центру інформації –це такі напрями як семінари з азіатського експортного контролю в Японії за участю Міністерства економіки, торгівлі і промисловості (МЕТП), МЗС, семінари в азіатських країнах і регіонах за участю МЕТП, налагодження ділових зв'язків, комітети Ради Безпеки ООН, засновані резолюціями 1540, 1718, 1874, Група учасників-експертів, іноземні промислові асоціації і науково-дослідні інститути, іноземні урядові організації, іноземні наукові організації, CSCAP (Азіатсько-тихоокеанська рада співпраці з безпеки), а також повідомив про діяльність Японської асоціації міжнародної безпеки і торгівлі (JAIST).

Дуже цікавою та актуальною була інформація про рекомендації, що  надає Центр інформації для уряду щодо «Реформи японського експортного контролю». Це такі як спрощення правової структури – підготовка спеціального закону щодо експортного контролю, оптимізація нинішньої складної і багаторівневої структури, роз'яснення складних для розуміння постанов просто і дохідливо; забезпечення рівних умов для всіх - гармонізація з міжнародними режимами списків та положень щодо контролю, гармонізація зі стандартом ЄС структури нумерації експортного контролю, дослідження іноземної доступності та своєчасний перегляд контрольних списків; пом'якшення засобів контролю на основі місця призначення і статусу експортера - спрощення процедури для експорту у «безпечні» місця призначення, розширення преференційних схем, для експортерів, які демонструють відмінне дотримання законодавства; зменшення адміністративного і процедурного навантаження - скорочення часу обробки і зменшення вимог до документації при поданні заявок на отримання ліцензій, забезпечення узгодженого юридичного тлумачення в урядових структурах.

 

Керол Фукс, представник Компаніі  General Electric, США, розповіла про Коаліцію за бездоганне дотримання правил експорту (CEEC), що є  неформальною групою добровольців із спільноти експортерів, зацікавлених у поширенні і покращенні передового досвіду у сфері дотримання правил експорту які об'єдналися для удосконалення дотримання експортного контролю, для розгляду і порівняння існуючих інструкцій і стандартів, визначення сумісних положень та рекомендування покращень у законодавстві. Коаліція має на меті:

- безпосереднє порівняння нормативних актів США: оновлення й узагальнення існуючого галузевого і урядового передового досвіду дотримання правил експорту та інших відповідних керівництв (тобто Керівництва щодо винесення вироків в США, нормативних актів щодо торгівлі, національної безпеки/митниці та охорони кордонів, держави, зовнішньої торгівлі);

- безпосереднє порівняння рішень державного департаменту, обов'язкові заходи щодо дотримання законодавства за останні 5 років.

- безпосереднє порівняння міжнародних нормативних актів: оновлення й узагальнення галузевого та урядового передового досвіду дотримання правил експорту за країнами.

Як зауважила Керол Фукс в СЕЕС приділяється багато уваги класифікації всіх товарів (продукції, програмного забезпечення, технологій – матеріальних і нематеріальних) за режимами кожної країни з юрисдикцією та визначення класифікації шляхом: отримання класифікації від виробника або розробника; проведення самостійної класифікації за допомогою належно навченого експерта з класифікації; звернення за визначенням до уряду; ведення бази даних/матриці класифікації, включаючи таке: хто – дата - обґрунтування; впровадження засобів контролю для запобігання експорту некласифікованих товарів. Також схвалюється добровільне розкриття інформації, але беруться до уваги таки чинники:  у випадку коли не порушуються вимоги національної безпеки, є юридична вимога розкриття інформації, можливий ризик серйозних порушень (щоб не втратити репутацію) та інше. Особлива увага приділяється експорту нематеріальних активів. Важливим компонентом програми контролю за торгівлею є дотримання ліцензійних вимог та виконання своїх зобов’язань з питань експортного контролю як керівництвом, так і персоналом, відповідальним за ці питання. Для  розуміння зазначених вимог регулярно проводяться навчання  для різних аудиторій: нові співробітники, керівники, спеціалісти, дистрибютери, треті сторони. Пропозиції СЕЕС з поліпшення законодавства з експортного контролю: зменшення вимог до звітності; розширення ліцензій/дозволів; додаткові винятки (наприклад прийом на роботу іноземних громадян); прискорення процедури ліцензування; пом’якшення заходів забезпечення виконання законодавства; «вигода» попереднього розкриття інформації; подача даних після відправлення товарів.

 

Ешлі Фулленвайдер, представник Аргоннської національної Лабораторії Міністерства енергетики США у своєму виступі поділилася досвідом організації координаторів експортного контролю (ЕССО). Пані Фулленвайдер відзначила, що ЕССО є неформальною організацією, яка не має повноважень юридично представляти своїх учасників, а може тільки сприяти спілкуванню і співробітництву між ними. Учасниками ECCO є лабораторії ядерної зброї та науково-дослідні лабораторії, які вважають важливим постійне дотримання усіх регуляторних вимог щодо експорту, імпорту та передачі особистої власності, пов'язаної з високим ризиком. Також сюди входять: Міненергетики, Національна адміністрація з ядерної безпеки (NNSA), підрядники і субпідрядники, а також їхні керовані компанії, які зацікавлені у міжнародних операціях, пов'язаних із діяльністю Міненергетики, і які були обрані для участі. Співпраця учасників ЕССО дає можливість обмінюватися ідеями та внутрішньою політикою/процедурами щодо операцій підрядників і субпідрядників Міністерства енергетики (Міненергетики), потрібних для сприяння міжнародним аспектам програм, затверджених або спонсорованих Міненергетики. Надавати дискусійний простір для щорічної передачі знань, щоб забезпечити обізнаність із безліччю постанов, видів політики та керівництв, які регулюють експорт, імпорт та операції із власністю, пов'язані з високим ризиком. Моніторити і звітувати про законодавчі, виконавчі та судові зміни в законах, постановах та директивах щодо виконання, які впливають на міжнародні операції. Рекомендувати види політики і процедур, які сприяють міжнародним операціям і мінімізують негативні програмні наслідки. Слугувати ресурсом для проведення оцінки.

Наприкінці Ешлі Фулленвайдер підсумувала, що  ECCO підтримує спільноту, яка дотримується законодавства в  різних структурах Міненергетики завдяки проведенню щорічних семінарів, які надають прекрасну можливість навчання, які збільшують знання для усіх учасників, зберігається список електронних адрес учасників, що дає можливість цілорічно обмінюватися інформацією між структурами Міненергетики.

 

 

Бен Х. Флоув, Berliner, Corcoran&Rove, L.L.P., США, ознайомив слухачів з роботою Бюро промисловості і безпеки, відомством Міністерства торгівлі США з питань дотримання правил експорту та діяльністю консультативних технічних комітетів при Міністерстві торгівлі США. Технічні консультативні комітети (ТКК)  ) надають консультації ї щодо технічних параметрів експортного контролю за товарами,  програмним забезпеченням та технологіями подвійного призначення, інші комітети надають консультації, головним чином, щодо правил и процедур управління цими засобами контролю. Члени зазначених комітетів призначаються міністром торгівлі США строком на чотири роки. Результати роботи цих комісій є дієвою допомогою як для експортерів, щоб вони могли попередити помилки при здійсненні міжнародних передач, так і для урядовців для реальної оцінки дієвості нормативно-законодавчих актів.

 

 

Виступ директора Інституту зовнішньої політики при Дипломатичній академії Міністерства закордонних справ України, Перепелиці Г.М. був присвячений ролі підготовки кадрів у сфері експортного контролю для розвитку партнерства "держава – промисловість". Перепелиця Г.М. повідомив, що навчальний курс з експортного контролю є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців зі спеціальності «міжнародні відносини», яка має за мету ознайомлення з міжнародними та національним режимом експортного контролю, а головним завданням є засвоєння сутності та змісту режиму експортного контролю як одного з важливих напрямків зміцнення міжнародної та національної безпеки, а також зовнішньополітичної діяльності країни.

 

Наквакін О.С., представник Державної акціонерної холдингової компанії «АРТЕМ» у своєму виступі висвітлив проблеми становлення і перспективи розвитку експертного співтовариства у сфері експортного контролю в Україні та запропонував впровадити спрощений механізм підтвердження повноважень на міжнародні передачі контрольованих товарів, спростити форми подачі заяв на отримання ліцензій, замінити механізм перереєстрації суб’єктів у Держекспортконтролі. Також було розглянуто СВФЕК Компанії як результат плідної взаємодії промисловості та держави, тому що це допомагає використати вимоги державного законодавства для розробки внутрішніх стандартів Компанії щодо своєї зовнішньоекономічної діяльності та дотримуватися цим вимогам у системі  якості на відповідність міжнародним стандартам ISO при виготовленні та передачах спеціальної техніки.

У підсумку свого виступу Наквакін О.С. розглянув перспективи розвитку експертного співтовариства, а саме:

- зростання впливу роботи технічних експертів на удосконалення та розвиток вітчизняного експортного контролю;

-  подання пропозицій у законодавчі органи через експертів-представників промисловості;

- створення робочих рад експертів при профільних міністерствах для підтримки спецекспортерів- виробників;

- розширення функцій експертів: аналітичні дослідження, аналіз ризиків, розробка критеріїв відповідності вимогам експортного контролю;

- всебічна підтримка державою експертного співтовариства для підвищення експортного потенціалу України.

 

 

Представник Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Гончаров С.Ю. дав оцінку потенційно проблемних областей в системі прийняття рішень по експортному контролю виходячи вимог сучасності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підводячи підсумки обговорень в рамках семінару, було визначено, що для ефективного функціонування системи експортного контролю потрібне поліпшення співробітництва і зміцнення зв’язків між представниками промисловості та органів державної влади, що має максимально сприяти вітчизняним виробникам у здійсненні ними законної зовнішньоекономічної діяльності. Було запропоновано створити неурядову і некомерційну організацію громадський Форум - товариство з експортного контролю, яке має об’єднати добровольців із спільноти експортерів, зацікавлених у поширенні і покращенні передового досвіду у сфері дотримання правил експорту які об'єднаються для удосконалення дотримання законодавства з питань експортного контролю. Цей форум зможе  сприяти дискусіям експертів, обміну відкритою інформацією між державними органами, науковими і дослідними установами, виробничими компаніями. Діяльність Форуму  може включати інформаційний розділ для видання журналу, таблиці параметрів товарів тощо (також доступні в електронному форматі), посібники щодо законів і постанов, посібники щодо класифікації товарів, індекс термінів та термінологій зведений перелік довідкової інформації про організації, таблиця параметрів для класифікації товарів.

Цей Форум матиме широке представництво експортерів, допоможе підприємствам готувати фахівців з експортного контролю, які завдяки ґрунтовним знанням та розумінню законодавчо-нормативної бази допоможуть підприємствам уникати штрафів та інших проблем з міжнародними передачами товарів, що підлягають експортному контролю.