Звіт

щодо проведеного міжнародного заходу

у сфері експортного контролю

 

В рамках міжнародного співробітництва у сфері експортного контролю між Державною службою експортного контролю України та Шведським агентством радіаційної безпеки (SSM) 8 грудня 2015 року проведено круглий стіл на тему: «Міжнародно – правові аспекти експортного контролю: Український контекст».

В роботі міжнародного заходу взяли участь представники низки державних установ, підприємств та організацій України, зокрема, Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Державної фіскальної служби України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державного космічного агентства України, Державної інспекції ядерного регулювання, Національного інституту стратегічних досліджень, ДК «Укроборонпром», ВАТ «Мотор Січ», ДП «Антонов», ДП «НАЕК «Енергоатом», ДП КБ «Південне», ДП «НВК газотурбобудування «Зоря – Машпроект», ДП «ДержККБ «Луч» та ін.

 

Описание: Описание: Описание: Описание: F:\фото семинар\сив.jpgКруглий стіл з вітальною промовою відкрив директор Науково-технічного центру Олександр Сівер, який передав привітання учасникам заходу від Сарміте Андерссон з SSM та довів план й основні завдання заходу. Пан Сівер привітав також делегатів з Франції Еріка - Описание: Описание: Описание: Описание: F:\фото семинар\фр.jpgАндре Мартіна та Вінсента Труве, які прибули в Україну з робочим візитом з метою обговорення програми співробітництва у сфері експортного контролю за товарами подвійного використання та були присутніми на круглому столі у якості спостерігачів. Водночас, у зверненні до учасників круглого столу було відмічено, що з огляду на сьогоденне зростання рівня тероризму, на перше місце випливає завдання реалізації заходів у напрямку міжнародної кооперації та солідарності з метою забезпечення стабільності та миру у світі.

 

Описание: Описание: Описание: Описание: F:\фото семинар\тере.jpgПривітальну промову продовжив Голова Держекспортконтролю Юрій Терещенко, який довів присутнім учасникам інформацію щодо наявної ситуації у галузі державного експортного контролю, стану розвитку економіки держави з огляду на деструктивний вплив неправомірної агресивної політики з боку РФ та подальших напрямків діяльності, зокрема пошуку альтернативних шляхів міжнародного співробітництва, перш за все, з кінцевими споживачами з країн Азії та Далекого Сходу. Крім того, Юрій Терещенко акцентував увагу на проблемі протидії спробам Росії отримання критичної продукції, в якій повинні бути задіяні всі державні та спеціальні установи нашої держави. Водночас, Голова Держекспортконтролю стисло розповів про очікувані законодавчі нововведення у галузі експортного контролю, зокрема, що стосується потреби у додатковому вивченні відповідного досвіду ЄС в процесі введення Єдиного контрольного списку товарів подвійного використання України.

 

Описание: Описание: Описание: Описание: F:\фото семинар\the best\DSC_0010fv.jpgПерше засідання круглого столу з презентацією під назвою «Сучасні тенденції розвитку експортного контролю» відкрив директор департаменту Держекспортконтролю Віктор Полянський. Доповідач детально зупинився на роз’ясненні принципів державної політики в сфері експортного контролю України та останніх змін в процедурах здійснення державного експортного контролю.

Віктор В’ячеславович зазначив, що серед пріоритетів розвитку ОПК України є орієнтація на західних замовників та наближення до стандартів НАТО. Розширення військово-технічного співробітництва з розвиненими країнами має ґрунтуватися на довірі, зокрема, що стосується контролю за поставками в «небажані» країни спільно розроблених товарів. Зважаючи на це, необхідність удосконалення системи експортного контролю України є невід’ємною складовою державних гарантій, які мають бути вагомими. Зважаючи на членство України в ООН, ОБСЄ, участь в договорах у сфері нерозповсюдження та міжнародних режимів експортного контролю, необхідно дотримуватися взятих на себе міжнародних зобов’язань. Є певні обмеження зовнішньої торгівлі, але їх доцільно розглядати як правила, які забезпечують національну безпеку у сфері торгівлі військовими товарами. У подальшому виступі, пан Полянський розповів про структуру системи експортного контролю України, дозвільних документах та міжнародних гарантіях, які надаються Держекспортконтролем, а також про актуальність вирішення двоєдиного завдання у сфері державного експортного контролю, що полягає у забезпеченні національних інтересів в оборонній та зовнішньополітичній сферах шляхом дотримання міжнародних зобов’язань України та досягнення економічних інтересів через спрощення діяльності українських спецекспортерів на міжнародних ринках.

 

Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\Саша\Desktop\the best\ghb.jpgТему першого засідання продовжив експерт польської компанії «Системи управління експортом» пан Гжегож Гавлік. Він розповів про основні світові тенденції розвитку експортного контролю та окреслив загальну структуру системи експортного контролю в держава-членах ЄС. Іноземний експерт довів, що порядок контролю за товарами подвійного використання (за списком товарів подвійного використання) визначається Регламентом 428/2009 від 5 травня 2009 року, який застосовується в усіх 28 країнах-членах ЄС. Пан Гжегож зауважив, що експортний контроль за товарами подвійного використання (крім найбільш чутливих, зазначених у Додатку IV) застосовується при експорті за межі ЄС, а за товарами військового призначення – при експорті за межі країни-члена. Серед іншого, доповідач повідомив про випадки застосування всеохоплюючого контролю та надав узагальнену інформацію про дозвільні документи в ЄС. Водночас, особливої уваги було приділено питанню протидії розповсюдження ЗМЗ в деяких країнах світу, використання інформаційних технологій, що порушують права людини, появу нових технологічних виробів, таких як «cybertools» та відсутності глобальних стандартів експортного контролю, що призводить до збільшення кількості товарів та технологій подвійного використання в третіх країнах. Із-за особливої ролі, яку відіграють США у світовій політиці, пан Гжегож розповів учасникам круглого столу про поточні реформи експортного контролю в США та провів їх порівняльний аналіз з європейськими.

 

Описание: Описание: Описание: Описание: F:\фото семинар\DSC_0044.jpgЗ презентацією Коментарю до Закону України «Про міжнародні передачі військових товарів та товарів подвійного призначення», виданого у цьому році в рамках співробітництва з SSM, виступив професор, доктор юридичних наук, академік Академії наук вищої освіти України Анатолій Дмитрієв. Науковець повідомив про головну ідею та завдання, які були покладені в підготовку Коментарю, та зазначив про врахування у виданні всіх законодавчих змін з експортного контролю у період з 2005 до 2015 рр. Коментар було роздано усім учасникам круглого столу, які представляли державні органи України (підприємства мали змогу замовити друк необхідної кількості Коментарю у червні 2015 року).

 

Описание: Описание: Описание: Описание: F:\фото семинар\ewr.jpgДруге засідання, присвячене практичній реалізації Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом, відкрив начальник відділу політики у сфері експортного контролю управління оборонно-промислового комплексу Департаменту економіки оборони та безпеки Міністерства економічного розвитку і торгівлі України В’ячеслав Шмельов. Він доповів щодо пріоритетних завдань Мінекономрозвитку, найбільш важливих змін до нормативно-правових актів у сфері державного експортного контролю, спільних проектів, зокрема, розробки та впровадження в Україні Єдиного контрольного списку товарів подвійного використання, а також напрямків подальшої гармонізації процедур і правил державного експортного контролю з правовими нормами та практикою держав-членів ЄС. Пан Шмельов висловив від імені Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Шведському агентству радіаційної безпеки слова вдячності за високий внесок в удосконалення системи експортного контролю України та її гармонізацію до відповідних стандартів Європейського Союзу.

 

Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\Саша\Desktop\the best\чеч.jpgЗаступник директора Департаменту Держекспортконтролю Людмила Чечеюк поінформувала про євроінтеграційний курс України та пов’язану з цим адаптацію до стандартів ЄС. При цьому, було зауважено, що одним із кроків у цьому напрямку є розробка та впровадження нормативно-правового акту у сфері експортного контролю, що регламентує порядок державного контролю за здійсненням міжнародних передач товарів подвійного використання. Термінологія та механізми у цьому документі мають бути наближеними до стандартів ЄС, оскільки Україна має виконувати план імплементації Угоди про асоціацію, зокрема, його пункти 32 та 33, які передбачають удосконалення системи національного експортного контролю та розробку національних переліків товарів подвійного використання, контроль за нематеріальними передачами технологій, посилення системи експортного контролю, включаючи запобігання та санкції за порушення, що має бути виконано до 2017 року. За словами Людмили Чечеюк, запровадження стандартів ЄС стосуватиметься не стільки введення кардинальних змін в законодавство, скільки передбачатиме нововведення в термінологію та процедури експортного контролю. В законодавстві ЄС є свої особливості, які необхідно буде запроваджувати, наприклад, стосовно нечутливих передач технологій. Крім того, мова йде про необхідність опрацювання європейської системи гарантій та внесення їх в українське законодавство у найбільш прийнятний спосіб для українських експортерів.

Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\Саша\Desktop\the best\y.jpgТему практичного впливу запровадження змін до законодавства України з експортного контролю продовжив начальник відділу Держекспортконтролю Євген Грицай. Зокрема, він наголосив, що дія дозвільної системи вже не розповсюджується на імпорт спеціальних засобів індивідуального захисту (каски, бронежилети, виготовлені відповідно до військових стандартів) на період проведення АТО та відбулась певна дерегуляція процедур отримання дозвільних документів на трансфер технологій. Пан Грицай також ознайомив присутніх з перебігом та особливостями роботи над новим єдиним контрольним списком товарів та технологій подвійного використання та закликав усіх представників промисловості ретельно опрацювати нову версію контрольного списку та надати свої пропозиції й зауваження щодо необхідності внесення у неї необхідних змін та доповнень.

Темою обговорення третього засідання стало питання впровадження єдиного контрольного списку в Україні. Правові питання та практичні аспекти цього процесу були висвітлені Віктором Полянським, передовий іноземний досвід у запровадженні єдиного контрольного списку товарів подвійного використання презентував пан Гавлік. Він здійснив екскурс в історію походження списку та його запровадження на законодавчому рівні в Польщі, навів переваги у використанні, зокрема, що стосується полегшеного пошуку товарів за технічними характеристиками, можливість взаємодопомоги в класифікації своїм партнерам в інших країнах, що користуються єдиним контрольним списком тощо.

 

Описание: Описание: Описание: Описание: F:\фото семинар\лор.jpgОрганізацію супроводження єдиного контрольного списку та внесення необхідних змін було висвітлено старшим науковим співробітником Національного інституту стратегічних досліджень Сергієм Кондратовим. Доповідач подивився своїм поглядом щодо деяких організаційних та технічних проблем, пов’язаних з цим процесом. Зокрема,  він підкреслив необхідність залучення в роботу експертів, особливо на стадії внесення в список нових позицій, термінів та приміток.  Також Сергій Кондратов зауважив, що з метою практичного використання єдиного контрольного списку, більше уваги має бути приділено вибору належного його формату.  

Під час зустрічі учасники задавали багато питань по презентаціям та іншим темам, пов’язаним з різними аспектами експортного конторою. Доповідачі та інші учасники разом намагалися надати вичерпні відповіді на поставлені запитання.

Під час фінального засідання по підведенню підсумків заходу кожен учасник виступив зі словами вдячності за участь у круглому столі та висловив побажання на майбутнє. Представники міністерств та відомств, підприємств, установ, організацій України зацікавлені у продовженні реалізації спільних проектів в Україні:

    Впровадження в Україні Єдиного контрольного списку товарів та технологій подвійного використання;

    Подальша гармонізація та узгодження процедур і правил державного експортного контролю з правовими нормами та практиками держав-членів ЄС;

    Інформаційно-роз’яснювальні заходи з питань нерозповсюдження та експортного контролю для представників підприємств-експортерів України (проведення семінарів, круглих столів тощо).

Організатори запропонували учасникам (40 респондентів) викласти свої пропозиції в підготовлені анкети, які пізніше було узагальнено в наступну таблицю: 

1. Які теми та практичні аспекти цього заходу були, на Вашу думку, найбільш корисними?

-         Презентації В. Полянського, Г. Гавліка, Є. Грицая, А. Дмитрієва (10 відповідей).

-         Практика та механізм використання Єдиного списку (15 відповідей)

-         Іноземний досвід у запровадженні Єдиного контрольного списку ТПВ (7 відповідей).

-         Практичний вплив запровадження змін до законодавства України у сфері експортного контролю (5 відповідей).

-         Світові тенденції експортного контролю (12 відповідей).

 

2. Які напрями співробітництва з європейськими партнерами є  найбільш актуальними на цей час? Ваші пропозиції.

-         Створення журналу та веб сайту (15 відповідей)

-         Організація заходів з детального вивчення системи експортного контролю ЄС (4 відповіді).

-         Запровадження іноземної практики функціонування електронного документообігу (5 відповідей).

-         У контексті підготовленого законопроекту «Про електронні довірчі сервіси», який запровадить електронний підпис, необхідно забезпечити його технологічну сумісність з європейським.

-         Співробітництво з питань процедур електронного подання дозвільних документів між Службою експортного та митного контролю.

-         Відновлення програми ЄС Outreach program in Export Controls.

 

Всього: 27 пропозицій

 

3. Які першочергові кроки доцільно вжити державним установам та підприємствам України при переході на єдиний контрольний список?

-         Контроль позицій в редакції нового списку, введення процедур консультування та оперативна синхронізація нової редакції Списку (12 відповідей).

-         Забезпечити відслідковування змін в законодавстві з експортного контролю ЄС  та інформувати про це промисловість (8 відповідей).

-         Прискорити впровадження Єдиного контрольного списку ТПВ (5 відповідей).

-         Для врегулювання проблемних питань і інформування промисловості доцільно організувати електронну взаємодію між митною службою та службою експортного контролю України.

 

Всього: 26 пропозицій

 

4. Які, на Вашу думку, інформаційні та навчально - методичні заходи сприятимуть оптимізації підприємницької діяльності промисловими підприємствами та організаціями України?

-         Відновлення спеціалізованого журналу, хоча б в електронному вигляді, оскільки існує брак інформації для спеціалістів (10 відповідей).

-         Необхідно проводити більше круглих столів за участю профільних установ та підприємств України для обміну актуальною інформацією (7 відповідей).

-         Проведення спеціалізованих семінарів для отримання кваліфікованої експертної допомоги для здійснення практичної діяльності з дотриманням норм експортного контролю (12 відповідей)

-         Створення спеціалізованого веб сайту (5 відповідей)

-         Підготовка та видання спеціалізованих матеріалів, наприклад, Довідників з пріоритетних проблем експортного контролю.

-         З метою проведення відповідних навчань є актуальним розробка детального річного плану робіт з промисловістю.

-         Доцільним є організація профільних навчань спеціалістів різної категорії та підготовки.

-         Відновлення співробітництва з науково-дослідними інститутами з метою взаємодопомоги та інформаційно-технічної підтримки у процесі подальшої імплементації контрольного списку.

 

Всього: 38 пропозицій

 

5.Ваша оцінка проведеного заходу (від 0 до 5).

Середня оцінка – 4,8

 

 

Директор                                                  Сівер О.І.

      НТЦ