2018

Конференції та семінари - 2018 рік

 

Навчальний практикум з використання

Єдиного списку товарів подвійного використання
Київ, 22 лютого 2018 року

 

   22 лютого 2018 року Науково-технічний центр з метою роз’яснення структури та особливостей застосування Єдиного контрольного списку товарів подвійного використання, створеного на основі Єдиного списку товарів подвійного використання ЄС, провів тематичний практикум для спеціалістів Держекспортконтролю.
   Зазначений захід організований на виконання плану дій щодо подальшого узгодження процедур і правил державного експортного контролю України з відповідними нормами і стандартами ЄС, пов’язаних з впровадженням в національне законодавство Єдиного списку товарів подвійного використання, відповідно до прийнятої від 11 січня 2018 року Постанови Кабінету Міністрів України № 1 «Про внесення змін до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання».
   Навчання відкрив директор Науково-технічного центру Олександр Сівер, який повідомив учасникам про практичний вплив від запровадження змін до законодавства України з експортного контролю, стисло охарактеризував переваги використання Єдиного списку товарів подвійного використання, розповів про етапи виконання робіт з гармонізації національного законодавства та наголосив на плідному й довготривалому співробітництві з іноземними партнерами.
   Після вступної промови О. Сівер запропонував перейти до обговорення прикладних тем та запросив до виступу Сергія Кондратова, який ознайомив слухачів з презентацію «Запровадження Єдиного списку ТПВ в Україні: євроінтеграційний крок та пов’язані з ним виклики».
   В ході доповіді С. Кондратов здійснив історичний екскурс щодо підготовки національного Єдиного контрольного списку, зазначив про поточні процеси у сфері експортного контролю ЄС, для яких характерні динамічність та прогнозованість, що вимагає застосування дієвих механізмів і процедур, які відповідають сучасним викликам. Разом з цим, відзначено, що запровадження Єдиного списку, гармонізованого зі списком ТПВ ЄС є важливим євроінтеграційним кроком, що сприятиме спрощенню міжнародних передач ТПВ з країнами ЄС та іншими західними партнерами.
   Доповідач також закцентував увагу на етапності прийняття нормативних актів в ЄС та розповів про нові виклики експортному контролю, які впливають на стан функціонування європейської системи експортного контролю та вимагають об’єднання зусиль для запровадження ефективних механізмів реагування загроз та ризиків. За словами експерта, на сьогодні в низці країн з огляду на бурхливий розвиток технологічних можливостей, зростання частки невідчутних передач технологій, злиття оргзлочинності і терористів та глобалізаційний характер тероризму загалом актуальним залишається вжиття відповідних заходів щодо протидії розповсюдженню ЗМЗ та кібер-розповсюдженню як ключового елемента сьогоденної безпеки.
   Тему практичного впливу запровадження змін до законодавства України у сфері експортного контролю продовжила співробітник НТЦ Зоя Чамата, яка ознайомила аудиторію з правилами користування Єдиним списком ТПВ.
Було детально роз’яснено структуру Єдиного контрольного списку, обґрунтовано переваги його використання, можливості полегшеного пошуку товарів за технічними характеристиками та розробку допоміжних документів і програм до нього, зокрема Алфавітного покажчика, Кореляційної таблиці тарифних кодів й Комп’ютерного пошукового механізму.
   Серед іншого, лектор ознайомив з покроковим інструментарієм визначення підконтрольності товару, що є предметом міжнародної передачі та його належності до Єдиного списку. Для закріплення навичок в проведенні ідентифікації товарів З. Чамата провела з присутніми експертами низку практичних вправ, що містили завдання із визначення сфери використання товару, його призначення, аналізу загальних фізичних та технічних характеристик та прийняття рішення щодо його належності до таких товарів, що підлягають державному експортному контролю.

 

 

 

Авторські права 2018 © НТЦ. Усі права захищені.