Проведення переговорів щодо здійснення міжнародних передач товарів

 

   Під час пошуку іноземних замовників суб’єкти господарювання проводять переговори, що пов’язані із здійсненням маркетингових досліджень ринків збуту, а також проводять відповідні переговори з суб’єктами господарської або іншої діяльності інших держав, метою яких є:

 • визначення намірів сторін щодо експорту або імпорту товарів (у тому числі послуг та технологій);
 • визначення видів товарів, їх цінових, технічних та якісних показників, а також можливості та умов здійснення їх експорту або імпорту за визначеними умовами;
 • укладання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо експорту або імпорту товарів.

Групи товарів та види їх міжнародних передач,

проведення переговорів відносно яких підлягає державному контролю

 

   Порядок державного експортного контролю за проведенням переговорів, пов’язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо здійснення експорту товарів, встановлений постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2012 № 500.
   Згідно з законодавством до сфери державного експортного контролю належить встановлення державного контролю за проведенням переговорів, пов’язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо здійснення експорту товарів військового призначення, товарів подвійного використання та інших товарів, які не внесені до списків товарів, що підлягають державному експортному контролю та щодо яких відповідно до законодавства застосовується процедура державного експортного контролю, до іноземних держав, щодо яких виходячи з міжнародних зобов’язань України встановлено ембарго на експорт товарів.

   До вищезазначених іноземних держав, відносяться держави, щодо яких:

 

 1. Кабінетом Міністрів України на виконання Указу Президента України від 15.07.1999 № 861 «Про порядок встановлення (скасування) обмежень на експорт товарів відповідно до міжнародних зобов’язань України» прийняті відповідні постанови про встановлення обмежень на експорт товарів військового призначення, товарів подвійного використання та інших товарів, які не внесені до списків товарів, що підлягають державному експортному контролю та щодо яких відповідно до законодавства застосовується процедура державного експортного контролю;
 2. Держекспортконтролем, іншими центральними органами виконавчої влади, які виконують завдання з міжнародного військово-технічного співробітництва та експортного контролю, на виконання статті 2 Указу Президента України від 24.12.2002 № 1207 «Про додаткові заходи щодо вдосконалення контролю у сфері міжнародного військово-технічного співробітництва» відповідно до законодавства вживаються заходи для виконання положень резолюцій Ради Безпеки ООН до прийняття відповідних постанов Кабінету Міністрів України.

   Контроль за проведенням переговорів, пов’язаних з укладанням зовнішньоекономічних договорів (контрактів), поширюється також і на випадки проведення переговорів, за підсумками яких укладаються договори (контракти) про експорт відповідних послуг з ремонту, випробувань тощо до зазначених вище іноземних держав. Такий контроль розповсюджується також і на будь-які інші випадки експорту послуг до зазначених вище іноземних  держав,  наприклад,  навчання іноземців незалежно від території, на якій таке навчання проводиться.
   Відповідно до встановленого порядку суб’єкти господарювання, які не мають відповідних повноважень на експорт товарів військового призначення та товарів, які є матеріальними носіями інформації, що віднесена до державної таємниці, проводять зазначені вище переговори виключно через уповноважених державних посередників.

 

Загальні процедури державного контролю за проведенням переговорів

   Процедури державного контролю за проведенням переговорів передбачають:

 1. подання суб’єктом господарювання письмової заяви про отримання висновку на право проведення з іноземним суб’єктом переговорів. Форма заяви, порядок її заповнення суб’єктом господарювання та подання до Держекспортконтролю встановлюються Мінекономрозвитку (форма такої заяви встановлена наказом Держекспортконтролю від 09.01.2004 № 5 «Про затвердження Інструкції про порядок заповнення заяв щодо отримання дозвільних документів, документів про гарантії та інших документів, що надаються Держекспортконтролем», зареєстрованим в Мінюсті України 21.01.2004 за № 90/8689;
 2. проведення Держекспортконтролем експертизи в галузі державного експортного контролю відповідно до Положення  про  порядок  проведення  експертизи  в  галузі  державного експортного контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.1997 № 767;
 3. оформлення Держекспортконтролем та видача суб’єктові господарювання висновку на право проведення з іноземним суб’єктом переговорів. Форма висновку, порядок його оформлення та видачі встановлюються Мінекономрозвитку (форма  висновку  встановлена наказом Держекспортконтролю від 05.10.2009 № 86
  «Про затвердження форми висновку щодо можливості проведення переговорів, форм звітів та встановлення строків звітності», зареєстрованим в Мін’юсті України 28.10.2009 за № 994/17010);
 4. укладення суб’єктом господарювання з іноземним суб’єктом зовнішньоекономічного договору (контракту) щодо здійснення експорту товарів;
  Щодо особливостей укладання зовнішньоекономічного договору (контракту) дивись тут
 5. подання суб’єктом господарювання до Держекспортконтролю письмового звіту про підсумки проведення переговорів (форма звіту встановлена наказом Держекспортконтролю від 05.10.2009 № 86 «Про затвердження форми висновку щодо можливості проведення переговорів, форм звітів та встановлення строків звітності», зареєстрованим в Мін’юсті України 28.10.2009 за № 994/17010);
 6. притягнення до відповідальності суб’єкта господарювання за порушення встановленого порядку проведення переговорів.
   

Документи, що подаються для отримання висновку про можливість проведення переговорів та їх призначення

   Для отримання висновку суб’єкт господарювання подає Держекспортконтролю лист із стислим викладенням у ньому мети звернення, до якого додає заяву.
   Порядок заповнення зазначеної заяви на цей час встановлено Інструкцією про порядок заповнення заяв щодо отримання дозвільних документів, документів про гарантії та інших документів, що надаються Держекспортконтролем, затвердженою наказом Держекспортконтролю від 09.01.2004 № 5, зареєстрованим в Мін’юсті України 21.01.2004 за № 90/8689.
   У разі подання суб’єктом господарювання заяви про отримання висновку на право проведення переговорів щодо здійснення експорту товарів військового призначення разом із заявою подається копія документа, яким підтверджується повноваження іноземного суб’єкта на право здійснення зовнішньоекономічної діяльності, пов’язаної з міжнародними передачами товарів військового призначення, що надані йому відповідно до законодавства держави, де він зареєстрований.
   Документи, що подаються до Держекспортконтролю мають бути складені державною мовою. До документів, складених іноземною мовою, обов’язково додається їх переклад на державну мову, засвідчений підписом відповідальної особи суб’єкта господарювання. Напис про засвідчення перекладу документа скріплюється печаткою із зазначенням на ній найменування суб’єкта господарювання (без зображення Державного Герба України).
   Копії документів, що подаються до Держекспортконтролю, засвідчуються підписом відповідальної особи суб’єкта господарювання. Напис про засвідчення копії документа скріплюється печаткою із зазначенням на ній найменування суб’єкта господарювання (без зображення Державного Герба України).

Авторські права 2024 © НТЦ. Усі права захищені.